C3.FyFa.Farmakogenetik

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Farmakogenetik, 171 77 Stockholm

Anställda

Magnus Ingelman-Sundberg professor
Inger Johansson lektor
Marin Jukic senior forskningsspecialist
Katharina Klöditz postdoktor
Kim Källman Anknuten till Forskning
Åsa Nordling laboratorieassistent
Christopher Pridgeon postdoktor
Sara Redensek Anknuten till Forskning
Eida Tewolde Anknuten till Forskning
Sander Van Riet postdoktor
Sabine Vorrink laboratorieansvarig