C3.FyFa.Farmakogenetik

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Farmakogenetik, 171 77 Stockholm

Anställda

Martina Akcan Anknuten till Forskning
Andrea Atanasov Doktorand
Tessa Hemmelder Anknuten till Forskning
Magnus Ingelman-Sundberg professor
Inger Johansson lektor
Marin Jukic senior forskningsspecialist
Katharina Klöditz Anknuten till Forskning
Alize Leclerc Anknuten till Forskning
Åsa Nordling laboratorieassistent
Sara Redensek Anknuten till Forskning
Sander Van Riet postdoktor