C2.Molekylär neurobiologi.Biomedicum Virus Lab

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Biomedicum Virus Lab, 171 77 Stockholm

Anställda

Hongyan Xia laboratoriesamordnare