C2.Molekylär neurobiologi.Ernfors

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Ernfors, 171 77 Stockholm

Anställda

Roland Baumgartner laboratorieansvarig
Jinan Behnan
Laura Calvo Enrique postdoktor
Patrik Ernfors professor
Michael Fatt Anknuten till Forskning
Yizhou Hu postdoktor
Su Jie postdoktor
Rakesh Kumar Anknuten till Forskning
Jussi Kupari Anknuten till Forskning
Dongoh Kwak postdoktor
Katharina Möller Anknuten till Forskning
Dmitry Usoskin senior lab manager
Mingdong Zhang postdoktor