Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Ernfors, 171 77 Stockholm

Employees

Daohua Lou doktorand
Rakesh Kumar postdoktor
Yizhou Hu postdoktor
Laura Calvo Enrique postdoktor
Anna Catharina Navis postdoktor
Roland Baumgartner laboratorieansvarig
Michael Fatt Anknuten till Forskning
Martin Häring Annan grund
Dmitry Usoskin senior lab manager
Patrik Ernfors professor
Jinan Behnan Anknuten till Forskning
Mingdong Zhang postdoktor
Jussi Kupari Anknuten till Forskning
Kang Zheng Anknuten till Forskning
Yiwen Jiang postdoktor
Su Jie postdoktor
Dongoh Kwak postdoktor
Jussi Kupari postdoktor
Katharina Möller Anknuten till Forskning