C2.Molekylär neurobiologi.Ernfors

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Ernfors, 171 77 Stockholm

Anställda

Müge Altinkok doktorand
Roland Baumgartner forskningssamordnare
Patrik Ernfors professor
Michael Fatt postdoktor
Damien Gilabert Anknuten till Forskning
Alejandro Gonzalez Alvarez postdoktor
Yizhou Hu postdoktor
Doris Krauter Anknuten till Forskning
Jussi Kupari forskningsspecialist
Dongoh Kwak forskningsspecialist
Maia Isabel Moog Anknuten till Forskning
Jie Su postdoktor
Dmitry Usoskin senior lab manager
Mingdong Zhang postdoktor