C2.Molekylär neurobiologi.Marklund

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Marklund, 171 77 Stockholm

Anställda

Sanghita Banerjee postdoktor
Alicia Blåder Anknuten till Forskning
Yanan Chen Postdoktorala studier
Wei Li Doktorand
Ziwei Liu Anknuten till Forskning
Fernando Lopez-Redondo postdoktor
Ulrika Marklund senior forskare
Khomgrit Morarach doktorand
Krishnanand Padmanabhan Anknuten till Forskning
Lauren Phipps Anknuten till Forskning