C2.Molekylär neurobiologi.Castelo-Branco

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Castelo-Branco, 171 77 Stockholm

Anställda

Eneritz Agirre forskare
Federico Ansaloni Anknuten till Forskning
Fabio Baldivia Pohl doktorand
Karl Carlström postdoktor
Goncalo Castelo-Branco professor
Yonglong Dang Anknuten till Forskning
Bastien Hervé laboratorieingenjör
Tony Jimenez-Beristain forskningssamordnare
Mukund Kabbe doktorand
Leslie Kirby postdoktor
Petra Kukanja doktorand
Lili Li Anknuten till Forskning
Neemat Mahmud Anknuten till Forskning
Ana Mendanha Falcão forskare
Chao Zheng doktorand