C2.Molekylär neurobiologi.Castelo-Branco

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Castelo-Branco, 171 77 Stockholm

Anställda

Eneritz Agirre forskare
Federico Ansaloni Anknuten till Forskning
Fabio Baldivia Pohl doktorand
Karl Carlström postdoktor
Goncalo Castelo-Branco professor
Yonglong Dang Anknuten till Forskning
Mónica Fernandes laboratorieingenjör
Bastien Hervé laboratorieingenjör
Tony Jimenez-Beristain forskningssamordnare
Mukund Kabbe doktorand
Leslie Kirby postdoktor
Petra Kukanja doktorand
Lili Li bioinformatiker
Neemat Mahmud Anknuten till Forskning
Ana Mendanha Falcão forskare
Mattia Zaghi Anknuten till Forskning
Chao Zheng doktorand