C2.Molekylär neurobiologi.Leffler

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Leffler, 171 77 Stockholm

Anställda

Lisa Bast postdoktor
Hayley French doktorand
Leonardo Garma Anknuten till Forskning
Elin Gruyters postdoktor
Lisbeth Harder Anknuten till Forskning
Jens Hjerling-Leffler forskare
Jose Martinez Lopez postdoktor
Fatima Memic projektsamordnare
Ana Munoz Manchado forskarassistent
Kasra Nikouei doktorand
Milda Valiukonyte doktorand