Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Linnarsson, 171 77 Stockholm

Employees

Lars Borm doktorand
Camiel Mannens doktorand
Alejandro Mossi Albiach doktorand
Emelie Braun doktorand
Miri Danan Gotthold Anknuten till Forskning
Sten Linnarsson professor
Anna Johnsson forskningssamordnare
Lijuan Hu forskningsingenjör
Simone Codeluppi forskarassistent
Peter Lönnerberg forskningsingenjör
Razieh Karamzadeh Annan grund
Kimberly Siletti postdoktor
Elin Vinsland postdoktor
Gioele La Manno Annan grund