C2.Molekylär neurobiologi.Uhlén

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Uhlén, 171 77 Stockholm

Anställda

Ibrahim Al Rayyes assistent klinisk
Connla Edwards forskningsingenjör
Ilse Eidhof postdoktor
Shigeaki Kanatani forskningsspecialist
Judith Kreutzmann Anknuten till Forskning
Yue Li Anknuten till Forskning
Ayako Miyakawa Anknuten till Forskning
Göran Månsson forskningsingenjör
Naoya Niwa Anknuten till Forskning
Per Uhlén professor
Songbai Zhang senior lab manager