C2.Molekylär neurobiologi.Uhlén

Organisation: C2.Molekylär neurobiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Uhlén, 171 77 Stockholm

Anställda

Ibrahim Al Rayyes doktorand
Connla Edwards forskningsingenjör
Shigeaki Kanatani forskningsspecialist
Ayako Miyakawa Anknuten till Forskning
Göran Månsson forskningsingenjör
Naoya Niwa Anknuten till Forskning
Per Uhlén professor
Tom van Leeuwen forskningsassistent
Zoe West Anknuten till Forskning
Songbai Zhang senior lab manager