C2.Vaskulärbiologi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Vaskulärbiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Vaskulärbiologi.Eriksson
C2.Vaskulärbiologi.Jakobsson

Anställda

Ulf Eriksson professor
Annelie Falkevall forskare
Erika Folestad forskare
Linda Fredriksson forskare
Maria Garcia Collado doktorand
Benjamin Heller Sahlgren doktorand
Lars Jakobsson senior forskare
Luc Krimpenfort Anknuten till Forskning
Hong Li forskare
Anna-Liisa Luik postdoktor
Annika Mehlem Anknuten till Forskning
Ingrid Nilsson forskare
Frank Chenfei Ning postdoktor
Niklas Nuss laboratorietekniker
Jil Protzmann doktorand
Antonio Queiro Palou doktorand, marie curie
Manuel Zeitelhofer forskare