C2.Vaskulärbiologi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Vaskulärbiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Vaskulärbiologi.Eriksson
C2.Vaskulärbiologi.Jakobsson

Anställda

Ulf Eriksson professor
Annelie Falkevall forskare
Erika Folestad forskare
Linda Fredriksson forskare
Maria Garcia Collado doktorand
Benjamin Heller Sahlgren doktorand
Lars Jakobsson forskare
Hong Li forskare
Anna-Liisa Luik postdoktor
Annika Mehlem forskarassistent
Ingrid Nilsson forskare
Frank Chenfei Ning postdoktor
Daniel Nyqvist forskare
Isolde Palombo forskarassistent
Jil Protzmann doktorand
Antonio Queiro Palou Anknuten till Forskning
Christina Stefanitsch postdoktor
Manuel Zeitelhofer forskare