C2.Vaskulärbiologi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Vaskulärbiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Vaskulärbiologi.Eriksson
C2.Vaskulärbiologi.Jakobsson

Anställda

Ulf Eriksson professor
Annelie Falkevall forskare
Erika Folestad forskare
Linda Fredriksson forskare
Maria Garcia Collado doktorand-L
Benjamin Heller Sahlgren doktorand
Lars Jakobsson senior forskare
Luc Krimpenfort Anknuten till Forskning
Anna-Liisa Luik Anknuten till Forskning
Annika Mehlem Anknuten till Forskning
Ingrid Nilsson forskare
Frank Chenfei Ning postdoktor
Jil Protzmann doktorand
Antonio Queiro Palou doktorand
Manuel Zeitelhofer forskare