Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Vaskulärbiologi, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Vaskulärbiologi.Eriksson
C2.Vaskulärbiologi.Jakobsson
C2.Vaskulärbiologi.Nyqvist

Employees

Jil Protzmann doktorand
Daniel Nyqvist forskare
Hong Li forskare
Maria Garcia Collado doktorand
Benjamin Heller Sahlgren doktorand
Antonio Queiro Palou Anknuten till Forskning
Christina Stefanitsch doktorand-L
Frank Chenfei Ning doktorand
Manuel Zeitelhofer forskare
Lars Jakobsson forskare
Ulf Eriksson professor
Linda Fredriksson forskare
Ingrid Nilsson forskare
Erika Folestad forskare
Isolde Palombo forskarassistent
Annelie Falkevall forskare
Annika Mehlem forskarassistent