C2.Kemi II

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi II, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Kemi II.Haeggström
C2.Kemi II.Rådmark
C2.Kemi II.Samuelsson
C2.Kemi II.Wheelock

Anställda

Jesper Z. Haeggström professor
Mats Hamberg Anknuten till Forskning
Yaolin Hou Anknuten till Forskning
Michaela Mårback biomedicinsk analytiker
Federico Pozzani Anknuten till Forskning
Bengt Samuelsson Anknuten till Forskning
Rajkumar Singh Anknuten till Forskning
Shubham Singh Anknuten till Forskning
Xiao Tang forskningsspecialist
Tarvi Teder Anknuten till Forskning