C2.Kemi I

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi I, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Kemi I.Zubarev
C2.Kemi I.Höög

Anställda

Juan Astorga-Wells Anknuten till Forskning
Christian Beusch doktorand
Massimiliano Gaetani projektledare
Hassan Gharibi doktorand
Qinyu Jia Anknuten till Forskning
Weiqi Lu Anknuten till Forskning
Susanna Lundström senior forskningsspecialist
Olga Lytovchenko forskningsingenjör
Hezheng Lyu Anknuten till Forskning
Zhaowei Meng forskningsingenjör
Sourav Mukherjee Anknuten till Forskning
Prajakta Naval postdoktor
Carina Palmberg laboratorieassistent
Sergey Rodin Anknuten till Forskning
Pierre Sabatier postdoktor
Amirata Saei Dibavar postdoktor
Marie Ståhlberg biomedicinsk analytiker
Jaakko Teppo Anknuten till Forskning
Jijing Janet Wang doktorand
Akos Vegvari projektledare
Xuepei Zhang forskningsspecialist
Roman Zubarev professor