C2.Administration

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Administration.Ekonomi
C2.Administration.HR

Anställda

Anna Bengtsson Jemt ekonomihandläggare
Emina Dedic handläggare
Carina Hammarström administrativ chef
Linnea Holm HR-partner
Marjan Madani ekonomihandläggare
Natalia Persson Demin ekonomichef
Lina Rowland HR-chef
Åke Rökaeus Anknuten till Forskning
Jan Sjövall Anknuten till Forskning
Anneli Svarén HR-partner
Karl Tryggvason Anknuten till Forskning