Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Administration, 171 77 Stockholm

Employees

Chang He Anknuten till Forskning
Jianghong Zhong Annan grund
Qijing Li Anknuten till Forskning
Nicole Lesko
Peter Olofsson Annan grund
Yunjuan Zhao Anknuten till Forskning
Silvia Aldi Annan grund
Lina Rowland personalansvarig
Marjan Madani ekonomihandläggare
Carina Hammarström administrativ chef
Anneli Svarén personaladministratör
Natalia Demin ekonomichef
Jawed Shafqat forskare
Anna Bengtsson Jemt ekonomihandläggare
Rudolf Rigler Annan grund
Alexander Mühleip Annan grund
Victor Tobiasson Annan grund
Fredrik Sterky Annan grund
Annemarie Perez Boerema Annan grund
Karl Tryggvason Annan grund
Ylva Floderus
Juni Andréll Anknuten till Forskning
Pauline Harper
Hans Jörnvall Anknuten till Forskning
Rasmus Kock Flygaard Anknuten till Forskning
Yuzuru Itoh Anknuten till Forskning
Alexey Amunts Anknuten till Forskning
Vivek Singh Anknuten till Forskning
Jan Sjövall Annan grund
Linnea Holm personalhandläggare