C1.MTC.Wilhelm

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Wilhelm, 171 77 Stockholm

Anställda

Mohammad Alzrigat Anknuten till Forskning
Wesam Bazzar Anknuten till Forskning
Oscar Bedoya Reina biträdande lektor
Lola Boutin Postdoktorala studier
Alina Castell Anknuten till Forskning
Lars-Gunnar Larsson professor
Mingzhi Liu Doktorand
Niek van Bree doktorand
Xueyao Wang Doktorand
Margareta Wilhelm senior forskare
Leilei Zhou doktorand
Giovanna Zinzalla Anknuten till Forskning