C1.MTC.Westerberg

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Westerberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Rhaissa Calixto Vieira Postdoktorala studier
Roberta D´Aulerio doktorand
Adria Dalmau Gasull forskningsassistent
Zhoujie Ding postdoktor
Pia Dosenovic forskarassistent
Romulo Galvani Anknuten till Forskning
Lia Goncalves Pinho Anknuten till Forskning
Minghui He senior forskningsspecialist
Marton Keszei Anknuten till Forskning
Nikolai Kouznetsov senior forskningsspecialist
Mariana Oliveira doktorand-L
Julien Record Postdoktorala studier
Mezida Bedru Saeed Postdoktorala studier
Anton Sendel Anknuten till Forskning
Lisa Westerberg forskare