C1.MTC.Westerberg

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Westerberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Rhaissa Calixto Vieira Postdoktorala studier
Roberta D´Aulerio doktorand
Adria Dalmau Gasull forskningsassistent
Zhoujie Ding Anknuten till Forskning
Pia Dosenovic forskarassistent
Romulo Galvani Anknuten till Forskning
Eliot Jarod Axel Goguet Annan grund
Lia Goncalves Pinho Anknuten till Forskning
Minghui He senior forskningsspecialist
Marton Keszei Anknuten till Forskning
Nikolai Kouznetsov senior forskningsspecialist
Julien Record Postdoktorala studier
Mariana Oliveira Doktorand
Mezida Bedru Saeed Postdoktorala studier
Anton Sendel Anknuten till Forskning
Jasper Taal Anknuten till Forskning
Lisa Westerberg forskare