C1.MTC.Karlsson-Hedestam

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Karlsson-Hedestam, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Karlsson-Hedestam.Murrell

Anställda

Monika Àdori senior forskningsspecialist
Xaquin Castro Dopico postdoktor
Kim Chang Il laboratorietekniker
Mark Chernyshev bioinformatiker
Murray Christian postdoktor
Martin Corcoran senior forskningsspecialist
Mateusz Kaduk postdoktor
Gunilla Karlsson Hedestam professor
Sharesta Khoenkhoen doktorand-L
Marco Mandolesi doktorand
Benjamin Murrell forskarassistent
Sanjana Narang doktorand
Alec Pankow bioinformatiker
Pradeepa Pushparaj doktorand
Daniel Sheward forskningsassistent
Natalie Smith forskningsassistent
Sina Teifel Annan grund