C1.MTC.Karlsson-Hedestam

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Karlsson-Hedestam, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Karlsson-Hedestam.Murrell

Anställda

Monika Àdori senior forskningsspecialist
Xaquin Castro Dopico forskningsspecialist
Mark Chernyshev doktorand
Martin Corcoran senior forskningsspecialist
Alexandra Fischer forskningsassistent
Mariia Guryleva doktorand
Mateusz Kaduk bioinformatiker
Gunilla Karlsson Hedestam professor
Marco Mandolesi postdoktor
Benjamin Murrell senior forskare
Sanjana Narang doktorand-L
Isabel Regadas forskningsspecialist
Kenta Sato postdoktor
Fabian Alexander Schleich doktorand
Daniel Sheward postdoktor
Patrick Truong bioinformatiker
Michelle Westerberg laboratorietekniker
Yiqiu Yang amanuens
Sofia Öling laboratorietekniker