C1.MTC.Karlsson-Hedestam

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Karlsson-Hedestam, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Karlsson-Hedestam.Murrell

Anställda

Monika Àdori senior forskningsspecialist
Xaquin Castro Dopico forskningsspecialist
Mark Chernyshev doktorand
Martin Corcoran senior forskningsspecialist
Liset De Vries Annan grund
Julian Fischbach forskningsassistent
Mariia Guryleva forskningsassistent
Mateusz Kaduk bioinformatiker
Gunilla Karlsson Hedestam professor
Sung Yong Kim senior lab manager
Marco Mandolesi doktorand-L
Benjamin Murrell forskarassistent
Sanjana Narang doktorand-L
Pradeepa Pushparaj doktorand-L
Kenta Sato postdoktor
Daniel Sheward postdoktor