C1.MTC.Karlsson-Hedestam

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Karlsson-Hedestam, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Karlsson-Hedestam.Murrell

Anställda

Monika Àdori senior forskningsspecialist
Xaquin Castro Dopico forskningsspecialist
Mark Chernyshev bioinformatiker
Martin Corcoran senior forskningsspecialist
Mateusz Kaduk postdoktor
Gunilla Karlsson Hedestam professor
Sung Yong Kim senior lab manager
Marco Mandolesi doktorand-L
Benjamin Murrell forskarassistent
Sanjana Narang doktorand
Pradeepa Pushparaj doktorand
Daniel Sheward forskningsassistent