C1.MTC.Lain

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Lain, 171 77 Stockholm

Anställda

Suhas Darekar senior forskningsspecialist
Sonia Lain professor
Abbas Salihi Anknuten till Forskning
Juan Zhang Anknuten till Forskning