C1.Administration.BSL-3-Facilitet

Organisation: C1.Administration

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration BSL-3-Facilitet, 171 77 Stockholm