Skip to main content

C1.Administration.Facs Facilitet

Organisation: C1.Administration

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration Facs Facilitet, 171 77 Stockholm

Anställda

Juan Basile forskningsingenjör
Saikiran Sedimbi senior forskningsspecialist