C1.Administration

Organisation: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.Administration.Ekonomi
C1.Administration.Personal
C1.Administration.Grundutbildning
C1.Administration.Forskarutbildning
C1.Administration.Facs Facilitet
C1.Administration.BSL-3-Facilitet

Anställda

Tobias Allander Anknuten till Forskning
Velmurugesan Arulampalam forskare
Juan Basile Anknuten till Forskning
Åsa Belin HR-ansvarig
Katalin Benedek laboratorieassistent
Stina Danielsson HR-administratör
Anne Eklöf utbildningsadministratör
Kristina Gullsby ekonomihandläggare
Christina Johansson utbildningsadministratör
Kerstin Karlsson ekonomichef
Eva Noréns utbildningsadministratör
Marta Pajus administrativ chef
Lisa Sundeson HR-partner
Sandra Vieru HR-partner