Skip to main content

Organisation:

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration, 171 77 Stockholm

Groups

C1.Administration.Ekonomi
C1.Administration.Personal
C1.Administration.Kommunikation
C1.Administration.Grundutbildning
C1.Administration.Forskarutbildning
C1.Administration.Facs Facilitet
C1.Administration.BSL-3-Facilitet

Employees

Malin Kvarnung
Giedre Grigelioniene
Lena Grillner Anknuten till Forskning
Daniel Nilsson
Kristina Gullsby ekonomihandläggare
Åsa Belin personalhandläggare
Tobias Allander Anknuten till Forskning
Josephine Wincent
Vivian Saucedo-Hildebrand personalansvarig
Annelie Bjerkner Annan grund
Anne Eklöf utbildningsadministratör
Juan Ignacio Basile forskningsingenjör
Christina Johansson
Anna Lindstrand
Agne Liedén
Bianca Tesi
Tobias Laurell
Anne Kelly Annan grund
Gordana Bogdanovic Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Malmgren
Britt Marie Anderlid
Erik Iwarsson
Ingrid Lind Anknuten till Forskning
Liselotte Vesterlund
Charlotte De Silva administratör
Anna Hammarsjö
Kerstin Karlsson ekonomichef
Saikiran Sedimbi senior forskningsspecialist
Velmurugesan Arulampalam forskare
Hillevi Lindelöf
Håkan Thonberg
Marta Pajus administrativ chef
Ellika Sahlin
Mia Sjöblom personalhandläggare
Katalin Benedek laboratorieassistent