C1.Administration

Organisation: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.Administration.Ekonomi
C1.Administration.Personal
C1.Administration.Grundutbildning
C1.Administration.Forskarutbildning
C1.Administration.Facs Facilitet
C1.Administration.BSL-3-Facilitet

Anställda

Sara Angshed ekonomicontroller
Velmurugesan Arulampalam forskare
Åsa Belin HR-ansvarig
Katalin Benedek laboratorieassistent
Benedict Chambers forskare
Anne Eklöf utbildningshandläggare
Kristina Gullsby ekonomihandläggare
Julia Gustavsson HR-administratör
Maria Johansson enhetschef
Christina Johansson utbildningsadministratör
Kerstin Karlsson ekonomichef
Gabriella Ondiege utbildningsadministratör
Marta Pajus administrativ chef
Marcus Palmberg ekonomiadministratör
Marina Polo Gozalo forskningstekniker
Alda Saldan Forskningsinfrastrukturspecialist
Lisa Sundeson HR-partner
Kim Vestö adjunkt