C1.MTC.Selivanova

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Selivanova, 171 77 Stockholm

Anställda

Andrey Alexeyenko Anknuten till Forskning
Pontus Aspenström Anknuten till Forskning
Gunnar Bjursell Annan grund
Benedek Bozoky Doktorand
Eskil Degsell Anknuten till Forskning
Barbro Ehlin-Henriksson samordnare
Ingemar Ernberg professor
Konstantinos Fragkoulis doktorand
Liang He Extern stipendiat
Li-Fu Hu Anknuten till Forskning
Elena Kashuba forskare
Vladimir Kashuba Anknuten till Forskning
Larysa Kovalevska Anknuten till Forskning
Michele Masucci Doktorand
Liudmila Matskova Anknuten till Forskning
Roland Möllby Professor Emeritus/Emerita
Imran Nawaz Anknuten till Forskning
Iurii Petrov Doktorand
Sylvain Peuget forskningsspecialist
Eric Scarfone Anknuten till Forskning
Galina Selivanova professor
John Sennett informationsadministratör
Xiaoxia Wang Postdoktorala studier
Yue Zhan Extern stipendiat
Jie-Zhi Zou senior lab manager