C1.MTC.Kärre

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Kärre, 171 77 Stockholm

Anställda

Della Mary Braddish forskningsassistent
Klas Kärre Professor Emeritus/Emerita