C1.MTC.Albert

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Albert, 171 77 Stockholm

Anställda

Jan Albert professor/överläkare
Annelie Bjerkner Anknuten till Forskning
Robert Dyrdak Doktorand
Eva Eriksson Anknuten till Forskning
Malin Grabbe Anknuten till Forskning
Marta Granström Annan grund
Lena Grillner Anknuten till Forskning
Berit Hammas Anknuten till Forskning
Karolina Ininbergs
Anne Kelly Anknuten till Forskning
Tanja Normark forskningsspecialist
Lina Thebo laboratorieingenjör
Johan Öckinger Anknuten till Forskning