C1.MTC.Albert

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Albert, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Albert.Allander

Anställda

Jan Albert professor/överläkare
Tobias Allander adjungerad lektor
Amanj Bajalan doktorand
Claudia Beck Eichler Jonsson Anknuten till Forskning
Gordana Bogdanovic Anknuten till Forskning
Sandra Broddesson forskningsingenjör
Mirko Conti Anknuten till Forskning
Robert Dyrdak Doktorand
Eva Eriksson Anknuten till Forskning
Malin Grabbe Anknuten till Forskning
Marta Granström Professor Emeritus/Emerita
Lena Grillner Anknuten till Forskning
Berit Hammas Anknuten till Forskning
Muhammad Kabir Anknuten till Forskning
Mattias Karlsson Anknuten till Forskning
Lili Li bioinformatiker
Amir Nematollahi Mahani Anknuten till Forskning
Tanja Normark forskningsspecialist
Sofia Stamouli bioinformatiker
Johan Öckinger Anknuten till Forskning