C1.MTC.Albert

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Albert, 171 77 Stockholm

Anställda

Jan Albert professor/överläkare
Claudia Beck Eichler Jonsson Anknuten till Forskning
Annelie Bjerkner Anknuten till Forskning
Gordana Bogdanovic Anknuten till Forskning
Sandra Broddesson laboratorieingenjör
Maria Brytting Anknuten till Forskning
Robert Dyrdak Doktorand
Eva Eriksson Anknuten till Forskning
Malin Grabbe Anknuten till Forskning
Marta Granström Anknuten till Forskning
Lena Grillner Anknuten till Forskning
Berit Hammas Anknuten till Forskning
Anne Kelly Anknuten till Forskning
Amir Nematollahi Mahani Anknuten till Forskning
Tanja Normark forskningsspecialist
Sofia Stamouli bioinformatiker
Johan Öckinger Anknuten till Forskning