C1.MTC.Engstrand/CTMR.Core lab

Organisation: C1.MTC.Engstrand/CTMR

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Engstrand/CTMR Core lab, 171 77 Stockholm

Anställda

Pia Angelidou laboratorietekniker
Bianka Csitari laboratorietekniker
Ahmed Eldek forskningsassistent
Jennifer Geara forskningsassistent
Marica Hamsten enhetschef
Lyudmila Krassikova forskningsassistent
Alexandra Pennhag forskningsingenjör
Laura Poole samordnare
Maike Seifert projektledare
Yinghua Zha Goteman laboratorieingenjör