C1.MTC.Engstrand/CTMR.Core lab

Organisation: C1.MTC.Engstrand/CTMR

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Engstrand/CTMR Core lab, 171 77 Stockholm

Anställda

Bianka Csitari postdoktor
Ahmed Eldek laboratorieingenjör
Ieva Grivite forskningsassistent
Filip Henriksson projektsamordnare
Pinal Nayankumar Shah laboratorietekniker
Alexandra Pennhag forskningsingenjör
Maike Seifert enhetschef
Tao Wang laboratorietekniker
Yinghua Zha Goteman Senior Forskningsinfrastrukturspecialist