C1.MTC.Wahlgren

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Wahlgren, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Wahlgren.Ribacke

Anställda

Hannah Akuffo Annan grund
Berit Aydin Schmidt Anknuten till Forskning
Maria Bejarano Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Björkman professor
Sherwin Chan
Pedro Gil forskare
Pontus Hedberg forskningsassistent
Hannes Hoppe doktorand
Akira Kaneko professor
Qian Li doktorand
Sanna Luijcx Annan grund
Ulrika Morris postdoktor
Manuel Patarroyo professor
Leyre Pernaute Anknuten till Forskning
Kristina E. M. Persson Annan grund
Nicole Quattrini Annan grund
Ulf Ribacke forskare
Sulman Shafeeq laboratorietekniker
Madle Sirel doktorand
Mats Wahlgren professor
Leonie Vetter doktorand