C3.FyFa.Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Cmps.Elektrofysiologisk Neurofarmakologi

Anställda

Sanna Bruno Doktorand
Göran Engberg professor
Asimenia Gkogka doktorand
Marja Koskuvi Postdoktorala studier
Susmita Malwade doktorand
Funda Orhan biträdande lektor
Samudyata Samudyata postdoktor
Ruth Schlissel assistent
Carl Sellgren biträdande lektor
Caroline Westerberg Hake Anknuten till Forskning