C3.FyFa.Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Cmps.Elektrofysiologisk Neurofarmakologi
C3.FyFa.Cmps.Utvecklings- och translationell neurobiologi

Anställda

Sanna Bruno Anknuten till Forskning
Cristiana Cruceanu biträdande lektor
Göran Engberg professor
Asimenia Gkogka forskningsassistent
Jessica Gracias Lekander doktorand
Marja Koskuvi Postdoktorala studier
Lena Lundberg Anknuten till Forskning
Susmita Malwade doktorand
Funda Orhan Anknuten till Forskning
Samudyata Samudyata postdoktor
Ruth Schlissel assistent
Carl Sellgren biträdande lektor