C3.FyFa.Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Cmps.Elektrofysiologisk Neurofarmakologi
C3.FyFa.Cmps.Utvecklings- och translationell neurobiologi

Anställda

Sanna Bruno Anknuten till Forskning
Cristiana Cruceanu biträdande lektor
Ilknur Safak Demirel forskningsassistent
Göran Engberg professor
Pia Giraudet Anknuten till Undervisning/handledning
Asimenia Gkogka forskningsassistent
Jessica Gracias Lekander doktorand-L
Malgorzata Grochowicz Anknuten till Undervisning/handledning
Marja Koskuvi Postdoktorala studier
Susmita Malwade doktorand
Funda Orhan postdoktor
Samudyata Samudyata postdoktor
Ruth Schlissel assistent
Carl Sellgren biträdande lektor