C3.FyFa.Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar, 171 77 Stockholm

Anställda

Sanna Bruno Anknuten till Forskning
Jessica Gracias Lekander doktorand
Neda Khanlarkani Postdoktorala studier
Susmita Malwade doktorand
Ana Oliveira postdoktor
Funda Orhan Anknuten till Forskning
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Samudyata Samudyata Anknuten till Forskning
Ruth Schlissel assistent
Carl Sellgren lektor, biträdande