Skip to main content

UF.Strategiskt ledningsstöd

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Strategiskt ledningsstöd, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STL.DO
UF.STL.Organisation och ledning
UF.STL.Planering och uppföljning

Anställda

Sara Aldén handläggare
Liv Bolmgren samordnare
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Esther Edlundh-Rose handläggare
Karin Ekström rektorssekreterare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Catrin Främberg avdelningsadministratör
Sophie Josefsson Annan grund
Emir Jukovic verksamhetscontroller
Bengt Karlsson controller
Ulrica Lundin verksamhetscontroller
Jenny Löhr enhetschef
Maria Lönn enhetschef
Cecilia Lövdahl handläggare
Radmila Micic samordnare
Ingrid Palmér planeringsdirektör
Maria Schönnings handläggare
Rickard Seward verksamhetscontroller
Sara Sigsjö handläggare
Camilla Sjögren handläggare
Outi Sjölund verksamhetscontroller
Amélie Theorell administratör
Jeannie Ukale administratör
Ingrid Wallenstein controller