UF.Strategiskt ledningsstöd

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Strategiskt ledningsstöd, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STL.DO
UF.STL.Organisation och ledning
UF.STL.Planering och uppföljning

Anställda

Sara Aldén, Tjänstledig handläggare
Louise Barlach Anderson projektledare
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Sophie de Geer projektledare
Esther Edlundh-Rose projektledare
Karin Ekström rektorssekreterare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Urban Fredell Extern konsult/Inhyrd personal
Catrin Främberg administratör
Gunnar Gustafsson Wiss planeringsdirektör
Emir Jukovic verksamhetscontroller
Bengt Karlsson controller
Cecilia Leideman Bäck samordnare
Ulrica Lundin verksamhetscontroller
Jenny Löhr enhetschef
Maria Lönn enhetschef
Cecilia Lövdahl handläggare
Radmila Micic samordnare
Liv Sadeqi handläggare
Maria Schönnings specialist
Rickard Seward verksamhetscontroller
Sara Sigsjö handläggare
Camilla Sjögren handläggare
Outi Sjölund verksamhetscontroller
Danielle Thelin controller
Göran Tomson professor, senior
Anna Urban projektledare
Ingrid Wallenstein controller
Bettina Wemanis administratör