UF.Strategiskt ledningsstöd

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Strategiskt ledningsstöd, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STL.DO
UF.STL.Organisation och ledning
UF.STL.Planering och uppföljning

Anställda

Sara Aldén, Tjänstledig handläggare
Karin Björklund-Jonsson administratör
Ylva Blomberg enhetschef
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Sophie de Geer projektledare
Birgit Ekroth ledningssekreterare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Catrin Främberg ledningssekreterare
Eva Gunnarsson controller
Gunnar Gustafsson Wiss planeringsdirektör
Johanna Jenefeldt Wasner controller
Bengt Karlsson controller
Maria Lancella administratör
Cecilia Leideman Bäck samordnare
Ulrica Lundin verksamhetscontroller
Jenny Löhr enhetschef
Maria Lönn enhetschef
Cecilia Lövdahl handläggare
Radmila Micic samordnare
Liv Sadeqi handläggare
Maria Schönnings specialist
Sara Sigsjö samordnare
Camilla Sjögren handläggare
Outi Sjölund verksamhetscontroller
Danielle Thelin controller
Anna Urban projektledare
Bettina Wemanis ledningssekreterare
Mona Yadegari projektledare