UF.STL.Organisation och ledning

Organisation: UF.Strategiskt ledningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF STL Organisation och ledning, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STL.OL.Akademiska ceremonier

Anställda

Sara Aldén, Tjänstledig handläggare
Karin Björklund-Jonsson administratör
Ylva Blomberg enhetschef
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Birgit Ekroth ledningssekreterare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Catrin Främberg ledningssekreterare
Maria Lancella administratör
Cecilia Leideman Bäck samordnare
Maria Lönn enhetschef
Radmila Micic samordnare
Maria Schönnings specialist
Sara Sigsjö samordnare
Bettina Wemanis ledningssekreterare
Pernilla Witte internationell koordinator