UF.STL.Organisation och ledning

Organisation: UF.Strategiskt ledningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF STL Organisation och ledning, 171 77 Stockholm

Anställda

Sara Aldén, Tjänstledig handläggare
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Karin Ekström rektorssekreterare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Catrin Främberg administratör
Cecilia Leideman Bäck samordnare
Maria Lönn enhetschef
Radmila Micic samordnare
Maria Schönnings specialist
Sara Sigsjö handläggare
Bettina Wemanis administratör