UF.ITA-Stab.Portföljkontor

Organisation: UF.ITA-Stab

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA-Stab Portföljkontor, 171 77 Stockholm

Anställda

Jennifer Baral projektledare
Ulf Sidklev Extern konsult/Inhyrd personal