UF.FA.Lokalförsörjning

Organisation: UF.Fastighetsavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF FA Lokalförsörjning, 171 77 Stockholm

Anställda

Asal Abdi fastighetsförvaltare
Kathrin Alw fastighetsförvaltare
Marie Asplind fastighetsförvaltare
Sandra Bjurström fastighetsförvaltare
Per-Erik Björk fastighetsförvaltare
Victor Collaco controller
Anette Lebbad fastighetsförvaltare
Michael Murphy projektledare
Åsa Rauger projektadministratör
Mattias Stock fastighetschef
Roger Sundin fastighetsförvaltare