UF.FA.Säkerhetsenheten

Organisation: UF.Fastighetsavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF FA Säkerhetsenheten, 171 77 Stockholm

Anställda

Carina Bengtsson samordnare
Magnus Håkansson enhetschef
Christian Nerpin säkerhetssamordnare
Torgny Noren säkerhetssamordnare
Christina Rosqvist administratör
Heike Siegmund samordnare
Toni Sjöblom Extern konsult/Inhyrd personal
Jan Sjöblom Extern konsult/Inhyrd personal
Magnus Sjöholm säkerhetssamordnare
Sofia Skyttner säkerhetssamordnare
Erik Stenholm handläggare
Margaretha Vickes samordnare