UF.Ekonomiavdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Ekonomiavdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.EA.Redovisning och controlling
UF.EA.Inköp & upphandling
UF.EA.Ekonomiservice

Anställda

Aymann Ahmed ekonomiadministratör
Markus Akcan ekonomiadministratör
Johan Arvidsson ekonomicontroller
Emanuel Atto redovisningshandläggare
James Bangura ekonomihandläggare
Yuhan Bhaddo ekonomiadministratör
Åsa Björck enhetschef
Robert Cattana upphandlare
Olle Eriksson ekonomicontroller
Eija Fredin ekonomiadministratör
Ebbe Gaznaghi ekonomiadministratör
Hanna Glad jurist
Jing Guan jurist
Abdi Guelleh ekonomihandläggare
Emma Gustafsson ekonomiadministratör
Rebecka Hallqvist ekonomicontroller
Hans Erik Hansson upphandlare
Ilona Hedin redovisningshandläggare
Katri Hyytiä ekonomihandläggare
Margit Hågebrand Extern konsult/Inhyrd personal
Merna Issak ekonomiadministratör
Emma Johansson redovisningshandläggare
Francois Kaib upphandlare
Sara Karlsson ekonomiadministratör
Charlotta Kubu ekonomicontroller
Zulfira Kurbanova ekonomiadministratör
Kjell-Ove Lindgren travel manager
Lennart Martinsson upphandlare
Cecilia Modig enhetschef
Malahat Mousavi upphandlare
Nairat Murzaeva ekonomiadministratör
Lars Nybom inköpshandläggare
Hannes Olsson enhetschef
Olga Pöntinen upphandlare
Sofia Qvarnström ekonomiadministratör
Helena Redin upphandlare
Pershin Sadeghian Saravi ekonomiadministratör
Sara Stegervall ekonomiadministratör
Razmus Söderblom upphandlare
Eva Tegelberg avdelningschef
Helena Thornström upphandlare
Natalie Thylander ekonomiadministratör
Karin Vennström ekonomiadministratör
Hania Zahra ekonomiadministratör
Karolina Palmgren ekonomiadministratör