UF.Ekonomiavdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Ekonomiavdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.EA.Redovisning och controlling
UF.EA.Inköp & upphandling
UF.EA.Ekonomiservice

Anställda

Aymann Ahmed ekonomisamordnare
Markus Akcan ekonomihandläggare
Mariam Barati samordnare
Ajda Bektasevic ekonomihandläggare
Åsa Björck enhetschef
Michael Bose controller
Carl Marcus Briland Annan grund
Marina Busk upphandlare
Robert Cattana upphandlare
Josef Dadoun enhetschef
Katja Ekström upphandlare
Olle Eriksson ekonomicontroller
Eija Fredin ekonomiadministratör
Margareta Fält upphandlare
Ebbe Gaznaghi ekonomihandläggare
Hanna Glad jurist
Kajsa Godvik Annan grund
Madeleine Gråbergs samordnare
Jing Guan jurist
Abdi Guelleh ekonomihandläggare
Emma Gustafsson ekonomiadministratör
Rebecka Hallqvist ekonomicontroller
Hans Erik Hansson upphandlare
Ilona Hedin redovisningshandläggare
Katri Hyytiä ekonomihandläggare
Karolina Ihrfelt redovisningshandläggare
Merna Issak redovisningshandläggare
Cara Johansson upphandlare
Sara Karlsson ekonomihandläggare
Charlotta Kubu ekonomicontroller
Zulfira Kurbanova ekonomihandläggare
Amanda Larsen samordnare
Petter Linderborg systemförvaltare
Kjell-Ove Lindgren travel manager
Christian Lövgren ekonomicontroller
Sanna Martini upphandlare
Jenny Martinsson controller
Cecilia Modig enhetschef
Kalid Mohamed upphandlare
Ahmad Moshref samordnare
Malahat Mousavi - tjänstledig upphandlare
Nairat Murzaeva ekonomihandläggare
Simon Palm ekonomihandläggare
Helena Redin - tjänstledig upphandlare
Pershin Sadeghian Saravi ekonomihandläggare
Matilda Schultz samordnare
Ellen Sieger ekonomihandläggare
Sara Stegervall ekonomihandläggare
Rebecka Tapper ekonomihandläggare
Eva Tegelberg avdelningschef
Natalie Thylander ekonomihandläggare
Karin Vennström ekonomihandläggare
Anne-Marie Windahl avdelningsadministratör
Hania Zahra ekonomihandläggare
Karolina Palmgren ekonomiadministratör
Tove Älvemark Asp stiftelseansvarig