UF.EA.Inköp & upphandling

Organisation: UF.Ekonomiavdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF EA Inköp & upphandling, 171 77 Stockholm

Anställda

Robert Cattana upphandlare
Josef Dadoun enhetschef
Katja Ekström upphandlare
Hanna Glad jurist
Madeleine Gråbergs samordnare
Jing Guan jurist
Hans Erik Hansson upphandlare
Cara Johansson upphandlare
Francois Kaib upphandlare
Kjell-Ove Lindgren travel manager
Sanna Martini samordnare
Lennart Martinsson upphandlare
Jenny Martinsson controller
Ahmad Moshref samordnare
Malahat Mousavi upphandlare
Olga Pöntinen upphandlare
Josip Ravlic samordnare
Helena Redin upphandlare
Anne-Marie Windahl avdelningsadministratör