Skip to main content

Open Networked Learning (ONL)

Open Networked Learning, ONL, är en onlinekurs arrangerad av enheten för Utbildning och lärande (UoL) på Karolinska Institutet.

Om kursen

  • Lär dig mer om hur du kan skapa samarbets- och flexibla lärandemiljöer online
  • Lär dig om hur du använder problembaserat lärande
  • Bredda ditt professionella nätverk
  • Prova olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang
  • Bli uppdaterad om forskning och trender i online-lärande

Läs mer om kursen här

(Kursen ges enbart på engelska)

Maria Kvarnström

Course leader