Skip to main content

Om din anställning vid LIME

Instruktioner och svar på vanliga frågor om din anställning vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Om du har andra frågor, är du också välkommen att kontakta oss på HR. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ersättning läkarvård och läkemedel

Ersättning för läkarvård utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet ersätts till fullt belopp. På kvittot ska det vara angivet arvode eller egenavgift.

Häfta fast originalkvitton jämsides på ett blankt papper, skriv ditt namn och personnummer på pappret och lämna i vårt postfack på plan 3 i Widerströmska huset. Ersättningen är skattepliktig och utbetalas på nästa lön.

Läs mer om ersättning av läkarvård och läkemedel på KI

Friskvårdsbidrag

Anställda och doktorander på KI med minst 20 % tjänstgöring erbjuds ett friskvårdsbidrag på 1500 kr/år.

För att få ditt friskvårdsbidrag utbetalat, så behöver du registrera ditt utlägg i PA-webben som ”förebyggande hälsoarbete”.

Skicka eller lämna in den kompletta blanketten för ditt utlägg, attesterad av din chef, till HR. Din blankett behöver vara HR tillhanda senast den 30 november innevarande år.

Om friskvårdsbidrag och steg-för-steg instruktioner för att registera ditt utlägg

Friskvårdstimme

Utöver bidraget har du som anställd rätt att ta ut en friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid.

Föräldraledighet

All föräldraledighet söks i PA-webben under fliken Barnledighet på Min sida. Samtliga anställda har rätt till föräldraförmåner enligt Försäkringskassans villkor och ersättningsnivåer samt föräldralön som utbetalas av KI.

Läs mer om föräldraledighet på KI.

Föräldraledighet för dig med schablonsemester

Du som har schablonsemester behöver meddela HR hur du planerar att ta ut föräldraledighet, så att vi kan lägga om den utlagda schablonsemestern enligt önskemål.

Se översikt i snabbguiden för doktorander för information om föräldraledighet om du är doktorand på KI.

Tänk på att alla fall bedöms individuellt, kontakta HR om du ska du vara föräldraledig för mer information om vad som gäller för just dig.

Inkomstförfrågan från Försäkringskassan

Den centrala lönenheten på KI tar hand om alla inkomstförfrågningar från Försäkringskassan.

När du ska vara föräldraledig och Försäkringskassan skickar en inkomstförfrågan, meddela lönehandläggare Anna Sangert, anna.sangert@ki.se så vidarebefodrar hon din information.

Ledigheter

Ledighetsansökan ska alltid göras via PA-webben, detta gäller även vid vård av barn (VAB).

Ansökan beviljas eller avslås elektroniskt av arbetsledare/chef.

Löneutbetalning

Löneutbetalning sker den 25:e varje månad.

För dig med svenskt bankkonto

Karolinska Institutet har Swedbank som bank för sina löneutbetalningar. Du som är anställd kommer att få din lön och andra ersättningar utbetald via Swedbank. För att utbetalningen ska betalas ut till rätt konto, måste du anmäla ditt kontonummer elektroniskt till dem, även du som redan har Swedbank som din bank.

Tänk på att du som byter från samordningsnummer till personnummer måste meddela din bank samt HR vid institutionen, för att lönen ska komma rätt.

Anmäl kontonummer till Swedbank

För dig med utländskt bankkonto

Om du har ett utländskt konto, skicka informationen nedan om dina bankuppgifter till hr.gph@ki.se

 • BIC/Nationellt ID
 • IBAN/Internationellt kontonummer
 • Banknamn
 • Bankadress

Lönespecifikation

Lönespecifikationer skickas inte hem via post. Du kan du själv titta på och skriva ut den under fliken lönespecifikation i PA-webben.

A-skattsedel

En A-skattsedel ska lämnas till HR vid anställningens start. Om du inte lämnar in en A-skattsedel innan första löneutbetalning kommer straffskatt á 10 % dras.

Tänk på att om du flyttar och byter kommun, behöver du lämna in en ny skattsedel.

Hämta A-skattsedel hos Skatteverket

Om lön på KI.

PA-webben/Primula

I PA-webben (Primula) hittar du all information som rör din anställning vid KI, exempelvis lönespecifikationer och aktuellt semestersaldo.

Det är även där du:

 • registrerar din kompetens
 • rapporterar bisysslor
 • ansöker som semester
 • ansöker om ledigheter inklusive föräldraledighet
 • friskanmäler dig när du varit sjuk
 • ändrar personuppgifter om du till exempel flyttar
 • registrerar utlägg, t.ex. för friskvårdsbidrag och resor
 • Ändrar personliga inställningar
 • får översikt på dina skickade ärenden

Logga in i PA-webben

Semester

Semester tjänas in under innevarande år. Antalet årssemesterdagar är beroende av din ålder. Du ansöker om semester i PA-webben och närmaste chef beviljar/avslår elektroniskt.

Under semesterfliken i PA-webben hittar du information om hur många semesterdagar du har på saldot.

Mer information om semester för dig som är medarbetare vid KI.

Schablonsemester på LIME

Schablonsemester innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet genom en period på sommaren och en period i december. Det innebär att semestertillägget utbetalas normalt två gånger per år. Du kan alltså inte söka semester i PA-webben.

Om du som har schablonsemester vill spara semesterdagar måste all årets semester planeras tillsammans med närmaste chef.

Senast den 31 mars måste HR veta hur många dagar som ska sparas, i annat fall anses semestern uttagen.

Sjukanmälan/Vid sjukdom

Om du blir sjuk så gör du din sjukanmälan genom att skicka ett mail till hr.gph@ki.se och lägg din chef som kopia ("CC").

Uppge ditt namn, personnummer samt vilken dag och eventuell tid som du insjuknade. HR registrerar din sjukanmälan i PA-webben.

Sjukdom längre än 7 kalenderdagar

Vid sjukdom som varar längre än 7 kalenderdagar måste ett läkarintyg skickas eller lämnas till HR.

Till Försäkringskassan behöver du skicka läkarintyg efter 14 kalenderdagars sjukdom. Arbetsgivaren anmäler 1:a sjukdag till Försäkringskassan från och med sjukdag 15.

Friskanmälan via PA-webben

När du sedan är frisk anmäler du själv det i PA-webben. Om du inte friskanmäler dig fortsätter du vara registrerad som sjuk i systemet och din lön påverkas.

Kontakta HR

Mer information och svar på de vanligaste frågorna som rör din anställning på KI.

Du är också välkommen att kontakta oss på HR.

HR

E-post:

hr.gph@ki.se

Besöksadress:

Gemensam administration för LIME och GPH, Widerströmska huset, plan 3 (Hiss 1, vänster)
Tomtebodavägen 18A, Campus Solna

Postfack

Det finns ett postfack på plan 3 i Widerströmska huset