Nyhetsbrev från inköp och upphandling

Nyhetsbrev april 2024

Inköp och upphandlingar under sommaren

Inköp och upphandling kan komma att ha en längre handläggningstid under sommaren på grund av lägre bemanning, särskilt under industrisemestern (vecka 28–32). Även våra leverantörer tar semester under perioden, vilket kan påverka planeringen. 

Vi rekommenderar därför att ni planerar era inköp i god tid, gärna innan juni, för att få era varor och tjänster i tid. Ni kan redan nu skicka in en begäran om upphandlingsstöd till inkopupphandling@ki.se för att få hjälp med era inköp.

Tänk på att ni behöver vara tillgängliga under upphandlingsprocessen för att svara på frågor och ge input.

Information om KI:s ordinarie ledtider finns på medarbetarportalen.

Påminnelse om referensgrupp för Gas för laborativa områden

Vi har tidigare sökt personer till en referensgrupp för KI:s gasförsörjningsavtal. Dagens leverantörer är Linde Gas och Strandmöllen och avtalet (2-3097/2021) består av 3 delar:

  • Gas för laborativa miljöer område 2–4
  • Gas för laborativa miljöer område 3 och 4
  • Gas för laborativa miljöer område 1 (tub/cylinder)

Vi har nu kommit i gång med arbetet och söker fler som kan bidra. Skicka gärna intresseanmälan till inkopupphandling@ki.se så kontaktar ansvarig upphandlare Cara Johansson dig.

Om du redan har anmält intresse, men inte blivit kontaktad, vänligen mejla Cara Johansson så snart som möjligt.

Referensgrupp sökes för Medicinförsörjning

KI söker medarbetare till en referensgrupp för en upphandling av medicinförsörjning. Nuvarande avtal (2-4299/2021) löper ut januari 2026.

Skicka din intresseanmälan till inkopupphandling@ki.se, så kontaktar ansvarig upphandlare Cara Johansson dig.

Utbildning: Grundläggande information om inköp och upphandling på KI

På engelska: 23 april 2024 kl 9-12 (digitalt)

Vårens sista utbildningstillfälle, mer information och anmälan hittar du här

Nytt ramavtal för Kontroller av skyddsventilation 

Referensnummer 2-4499/2023

KI har från den 1 april 2024 ingått ramavtal med Comfort-Control AB för kontroller av skyddsventilation.

Avtalet omfattar årliga och regelbundna funktionskontroller av skyddsventilerade arbetsplatser, installationskontroller av nya objekt, luftflödeskontroll av brandskåp samt felavhjälpande åtgärder.

Information om avropsrutiner kommer inom kort att läggas upp i avtalskatalogen.

Dokument

JD
Innehållsgranskare:
2024-04-19