Nyhetsbrev från inköp och upphandling

Nyhetsbrev maj 2023

Ramavtal

KI har slutfört signering av nytt ramavtal för budtjänster och transporter av farligt gods.

Aktuella ramavtalsleverantörer (RAL)

 1. Your Special Delivery Service Sweden AB
 2. World Curier (Sweden) AB
 3. Cargo Logistics Express C.L.EX AB

Mål och syfte

Ramavtalet avser att tillgodose KI:s återkommande behov av bud- och transport av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och dokument såväl inom Sverige som utrikes. I dessa tjänster efterfrågas ofta även hjälp med exempelvis, men inte uteslutande, tullklarering, fraktsedlar, övriga transportdokument, emballage, packning av gods.

Målet med upphandlingen är att säkerställa K:s tillgång till leveranssäkra, användarvänliga och kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet.

Avtalets startdatum: 2023-04-16
Avtalets slutdatum: 2025-04-16

För mer information så som avropsinstruktioner, prislistor och kontaktperson hos leverantör vänligen titta i avtalskatalogen.

Information om nya labb-ramavtal

2-505/2023: Laboratory chemicals, reagents and kits and biological products Antagna lev 54
2–632/2023: Laboratory Instruments and Devices Antagna lev 51

Upphandlade produktomården Laboratory chemicals, reagents and kits samt biological products

 1. Cells
 2. Cell culture media
 3. Supplements for cell culturing
 4. Antibodies
 5. Kits
 6. Chemicals & Reagents
 7. Biopolymers, molecules
 8. Enzymes

Upphandlade produktomården Laboratory Instruments and devices

 1. Automatic Pipettes
 2. Smaller Instruments
 3. Balances
 4. Fridges and freezers
 5. Centrifuges
 6. Cell Culture Equipment
 7. Microplate instruments
 8. Microscopes
 9. PCR Machines
 10. Other instruments

Avrop/beställningar Laboratory chemicals, reagents and kits and biological products

Upphandlade produkter och leverantörer kommer att finnas i vårt E-handelssystem (on-line catalogue/ punsch-out) och är baserade på information inlämnat av leverantören. Beställare avgör vilket kriterium som passar för ert köp genom särskild fördelningsnyckel:

Product criteria
1. Product specification
2. Delivery time
3. Package size

Price
1. Price for a specific product
2. Price for total order

Om produkter från mer än en leverantör möter samma produktkriterier så väljer man produkten med lägsta pris. Beställare kan göra en förfrågan om ytterligare rabatt innan order läggs, om det handlar om större ordrar (mer än 10st och 50 000 SEK)

OBS! förfrågan måste göras till samtliga leverantörer som erbjuder produkterna i fråga i avtalet.

Leveransvillkor
Leveransvillkor är enligt DDP vilket ska inkludera tullavgift och transport fram till KI:s angivna godsmottagning.

Ytterligare avgifter, såsom avgifter för små beställningskvantiteter, frakt etc. kanske inte tas ut. Leverantören kan avvisa beställningar under 500 SEK (50 EUR). Kunden ska informeras skriftligen om eventuella avvisade beställningar. En extra avgift kan dock tas ut för:

 • Kylfrakt (150 SEK/15 EUR per beställning)
 • Torrisfrakt (300 SEK/30 EUR per beställning)
 • Expressbeställningar (Leverans med budtjänst och med kortare leveranstid än vad som anges i bilaga 4 Prisfil.

Avgift för expressbeställningar får endast tas ut om expressleverans särskilt begärts av kunden.

Beställd produkt

 • Beställd produkt måste alltid överlämnas till beställaren eller den utsedda personen.
 • Varje beställning ska vara spårbar.
 • Leverantören ska leverera beställda produkter med följesedel.

Avbeställning av order

 • Om beställda varor ingår i leverantörens standard lagersortiment och leveranstiden överstiger tre (3) arbetsdagar har KI rätt att avbeställa varor två (2) arbetsdagar före den beräknade leveransen.
 • Beställningar av specialprodukter eller kundspecifika produkter kan inte annulleras om inte leverantören accepterar avbeställningen. 

Avtalsförlängningar

 • Efter ett år kommer avtalet förlängas automatiskt i ett år till om vi inte meddelar leverantörerna annat. Därefter ytterligare 1+1 år. Sammanlagt max 4 år avtalstid.
 • Det är viktigt att beställare meddelar oss om det skulle förekomma något missnöje med leverantörer.

Prisjustering
Första prisjusteringen får ske efter 12 månader.

Avrop beställningar Laboratory Instrument and devices

Beställningar/avrop från ramavtalet kommer att göras med särskild fördelningsnyckel om köpeskillingen är under eller upp till 700 000 kr, enligt 7 kap.

Avrop under SEK 700 000
Upphandlade produkter och leverantörer kommer att finnas i vårat E-handelssystem (on-line catalogue/ punsch-out) och är baserade på information inlämnat av leverantören. Beställare avgör vilket kriterium som passar för ert köp genom särskild fördelningsnyckel

 1. Product specification
 2. Price
 3. Delivery time
 4. Compatibility

Om produkter från mer än en leverantör möter samma produktkriterie så väljer man produkten med lägsta pris. Beställare tar ut diarienummer och diarieför avropet enligt dokumentationsplikten för köp mellan 100 000 – 700 000 SEK och anger vilken fördelningsnyckel ovan som användes.

Avrop över SEK 700 000
Alla Leverantörer kommer att konkurrera fritt inom respektive produktområde överstigande 700 000 SEK. Förnyad konkurrensutsättning kommer att ske via upphandlingssystemet Mercell Tendsign och kommer att hanteras av KI:s inköps- och upphandlingsenhet. Beställare bestämmer vad som är väsentligt i det specifika avropet och hur tilldelningskriterierna ska viktas. Minst ett kriterium måste anges. Grunden för tilldelning av kontrakt är ett eller några av kriterierna nedan:

 1. Product specification
 2. Price
 3. Delivery time
 4. Compatibility

Installation/Garantitid
Installation ska ingå i priset om installation krävs av en fackmannamässig installation för uppfyllnad av garanti. Garantitiden är 12 månader. Inbärning av utrustning/Instrument om det krävs kan leverantör ta ut en avgift för det.

Leveransvillkor
Leveransvillkor är enligt DDP vilket ska inkludera tullavgift och transport fram till KI:s angivna godsmottagning fraktfritt.

Beställd produkt

 • Beställd produkt måste alltid överlämnas till beställaren eller den utsedda personen.
 • Varje beställning ska vara spårbar.
 • Leverantören ska leverera beställda produkter med följesedel.

Avbeställning av order

 • Om beställda varor ingår i leverantörens standard lagersortiment och leveranstiden överstiger tre (3) arbetsdagar har KI rätt att avbeställa varor två (2) arbetsdagar före den beräknade leveransen.
 • Beställningar av specialprodukter eller kundspecifika produkter kan inte annulleras om inte leverantören accepterar avbeställningen.

Avtalsförlängningar

 • Efter ett år kommer avtalet förlängas automatiskt i ett år till om vi inte meddelar leverantörerna annat. Därefter ytterligare 1+1 år. Sammanlagt max 4 år avtalstid.
 • Det är viktigt att beställare meddelar oss om det skulle förekomma något missnöje med leverantörer.

Prisjustering
Första prisjusteringen får ske efter 12 månader.

 

 

 

Dokument

JD
Innehållsgranskare:
2023-05-31