Nyhetsbrev från inköp och upphandling

Nyhetsbrev oktober 2023

Leveranser med Paper coolers från AH Diagnostics

Som en del av sitt miljöarbete testar AH Diagnostics just nu på mer miljövänliga leveranser av kylda varor. Idag använder de sig av EPS-boxar, men kommer från och med den 30 oktober testa så kallade Paper coolers för leveranser i Sverige. De har redan börjat testerna i Danmark, där deras huvudkontor ligger, och har inte fått någon negativ återkoppling från deras kunder.

Upphandlingen för konferens och möten överprövad

Kammarkollegiets upphandling för Konferens och möten har blivit överprövad. Överprövningen kom in till förvaltningsrätten den 30 oktober. Kammarkollegiets nuvarande ramavtal går ut 2023-12-31 och det är sannolikt att de kommer vara avtalslösa under en period. Eftersom KI använder ramavtalet i relativt stor utsträckning innebär detta att inköp som skulle gjorts via ramavtalet under perioden i stället behöver upphandlas.

Nytt avtal för Scientific Sample Shuttle (Slingbilen)

Leverantör: V Cargo Logistics Express C.L.EX. AB
Avtalsnamn: Transporter av vetenskapliga prover mellan KI campus Solna och Flemingsberg (Slingbil) Referensnummer: 2–3227/2023
Avtalsstart: 2023-12-01 (Beräknad leveransstart samtidigt)

Ny hållplats: KI Campus Flemingsberg; ANA Futura gods: Alfred Nobels Allé 8b.
Denna hållplats upphör: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Hörselslingan 5, utanför entré R

Informationsträffar om hur prover ska förpackas kommer att hållas i Flemingsberg och Solna

Det är viktigt att du som skickar prover deltar på informationsträff då vår nya leverantör inte kommer att ta emot prov som inte är förpackade korrekt. Instruktioner finns på Medarbetarportalen https://medarbetare.ki.se/slingbilen-scientific-sample-shuttle och kommer att uppdateras med den nya leverantörens dokument. Informationsträffarna kommer också att annonseras på denna sida.

För frågor kontakta: margaretha.vickes@ki.se

Rabatter med Nordrestkortet

De som vill köpa ett förladdat nordrestkort kan kontakta personalen i kassan på Nanna Svartz så hjälper de till med hur det fungerar. Kortet går att använda på ett flertal Nordrestägda restauranger, inklusive Nanna Svartz och Svarta Räfven på KI. Kortet ger vanligtvis 10% eller 10 kr rabatt, men erbjudandena kan skilja sig mellan olika restaurang.

Mer information går även att hitta på Nordrest hemsida.

Säkerhetsmeddelande för BD-produkter

BD har utfärdat ett rådgivande säkerhetsmeddelande till marknaden för BD Alaris™ pump-, gravitations- och förlängningsinfusionsset. Enligt deras distributionsregister kan KI ha mottagit följande produkt.

Catalog (Ref) No. - 60033E
Produktnamn - BD AlarisTM GP Series Low Sorbing Set 0.2um Filter

BD har bett KI vidta följande åtgärder

  • Granska informationen i bilagan Säkerhetsmeddelande till marknaden för att avgöra om produkterna i er ägo berörs.
  • Fyll i och returnera kundsvarsformuläret, även om ni inte längre har några berörda produkter på lager kvar på er inrättning, senast den 7 november 2023.
  • Vidarebefordra det här meddelandet till alla berörda inom organisationen och till alla andra organisationer dit den potentiellt berörda produkten har överförts.
  • Om ni upplever några problem ska ni rapportera detta som ett klagomål enligt era normala rutiner.

Webbinarium och frågestund om slutanvändardeklarationer (EUD)

Fredagen den 17 november kl. 13:30 - 14:30 bjuder Merck/Sigma-Aldrich in till ett webbinarium/frågestund med Trade Compliance-avdelningen för att gå igenom hur s.k. slutanvändardeklarationer (EUD) för några av de reglerade produkterna ska fyllas i och för att klargöra eventuella oklarheter som du kan uppstå kring dessa.  

Några av de produkter som kommer att diskuteras och som omfattas av EUD-kravet är följande:

  • Sprängämnesprekursorer (t.ex. väteperoxid)
  • REACH (t.ex. Triton-X)
  • Ämnen som kan missbrukas och som genomgår due diligence-screening (t.ex. testosteron)

 Vänligen OSA till Oscar Andén (oscar.anden@merckgroup.com) så skickar jag möteslänk till dig inför webbinariet.

Inköp och upphandlingar inför årsskiftet

Vi vill påminna om att Inköp och upphandling kommer ha ett högt tryck inför årsskiftet och under vinterledigheterna. Eftersom detta kan leda till längre handläggningstider rekommenderar vi att ni planerar era inköp i god tid. Ni kan redan nu skicka in en begäran om upphandlingsstöd till inkopupphandling@ki.se för att få hjälp med era inköp under höst- och vinterperioden.

Dokument

JD
Innehållsgranskare:
2023-11-24