Ny internationell broschyr som presenterar Karolinska Institutet

Nu finns ”Karolinska Institutet – A medical university” att beställa – en helt ny och uppdaterad KI-övergripande broschyr på 24 sidor som presenterar KI:s huvudområden och riktar sig till en internationell målgrupp.

Brochure Karolinska Institutet
KI-övergripande broschyr, 2019.

Broschyrens siffror är aktuella till dess att en ny årsredovisning är klar, därefter kommer broschyren att uppdateras. Även övrigt innehåll hålls aktuellt i sina olika delar i den årliga uppdateringen. Mejla gärna synpunkter och förbättringsförslag!

Kontakt