NVS Enkät om Hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat

Bild på FN:s hållbarhetsmål samt illustration av enkät
Foto: N/N

Vi vill rikta ett stort TACK till alla er som tog er tid och engagemang att svara på enkäten som skickades ut i våras. Ert bidrag är otroligt värdefullt!

Vi är nu igång med att analysera och sammanställa enkäten och resultat kommer presenteras senare i höst.

 

Vänliga hälsningar Emma & Sumonto, NVS Miljö- och hållbarhetsombud

Annika Clemes
2023-09-07