Möt Erika Dabhilkar

Vi välkomnar Erika Dabhilkar som ny chef för internationella kansliet på KI. Erika kommer senast från Uppsala universitet där hon ansvarat för motsvarande enhet under 10 år.

Erika Dabhilkar
Erika Dabhilkar Foto: Ulf Sirborn

Erika har många års erfarenhet inom utbildning och internationalisering både från högskolesektorn och näringslivet. Under sina första veckor på KI har hon fångat upp att bland annat ansvarsfull internationalisering och inkluderande campusmiljöer dvs internationalisering på hemmaplan är högst aktuella frågor just nu.

Men hur ser Erika på internationalisering och vad vill hon driva för frågor?

Varför sökte du dig till KI?

Nyfikenheten kring att lära känna ett nytt lärosätes arbetssätt kring internationalisering och för den uttalade strategin att KI ska vara ett globalt universitet.

Vad ser du fram emot att driva för frågor på KI?

Jag ser fram emot att stödja verksamheten att realisera och implementera de goda idéer och initiativ som finns vid KI. Ett område som jag arbetade intensivt med under de sista åren vid Uppsala universitet var att implementera Europauniversitetet Enlight. KI:s motsvarighet NeurotechEU ser jag fram emot att lära mig mer om.

Internationellt samarbete är en självklarhet och förutsättning för att utveckla KI. Komplexiteten i många sammanhang ökar dock varför vår medvetenhet kring hur vi kan samarbeta på ett ansvarsfullt sätt internationellt behöver diskuteras.   

KI är ett internationellt universitet – hur kan du och ditt kansli stötta detta?

Precis som till exempel kvalitet eller hållbar utveckling är internationalisering ett gemensamt ansvar som många måste och ska arbeta med. Internationella kansliet ska vara en katalysator och sammanhållande kraft i det prioriterade arbetet med att öka universitetets internationalisering. Men vi kan inte ensamma lösa alla frågor utan måste givetvis fortsätta fördjupa samarbetet med andra delar av både verksamhetsstödet och verksamheten för att stödet ska fungera.

Vad betyder internationalisering för dig?

Internationalisering är inte ett mål i sig. Undervisning och forskning som genom internationellt samarbete berikas med nya perspektiv och kunskaper ger ökad kvalitet och relevans. Jag har haft förmånen att arbeta med internationalisering av högre utbildning och forskning i hela mitt yrkesliv. I vår postpandemiska, digitala värld där många spännande möjligheter till mer inkluderande (lättillgängligt) internationellt samarbete har utvecklats, vill jag gärna värna det fysiska mötet. De är genom det mänskliga mötet vi kan anta utmaningen att gemensamt lösa tuffa utmaningar.

Vilka frågor inom internationalisering av utbildning tror du är viktigast?

En viktig sak och det hänger ihop med kvalitetsutveckling tror jag är hur lärare i undervisningssammanhang stödjer det interkulturella lärandet. Det ser jag som en nyckel i arbetet med internationalisering på hemmaplan, dvs. hur tar vi tillvara internationella studenters erfarenheter på campus som ett sätt att exponera alla studenter för perspektiv som ökar kvaliteten och relevansen generellt i studieupplevelsen vid KI.

 

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2022-09-30