Miljö och hållbarhetsombud vid KI

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

För att förenkla för Karolinska Institutets institutioner att leva upp till gällande krav, har en rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter för institutionernas miljö- och hållbarhetsombud tagits fram.

Rollbeskrivning och delegering för miljö- och hållbarhetsombud

Prefekten har det övergripande ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet vid institutionen. Vid varje institution ska det även finnas ett eller flera miljö- och hållbarhetsombud.

Ombuden har som uppgift att stödja prefekterna i institutionernas arbete med miljö och hållbar utveckling, till exempel att leva upp till gällande lagkrav, riktlinjer och regler inom miljö- och hållbarhetsområdet. Arbetsuppgifterna kan delas och/eller fördelas beroende på lokala förutsättningar.

Miljö- och hållbarhetsombuden utses av prefekt. I KI:s delegationsordning finns en rollbeskrivning samt instruktioner och blanketter för delegering. Delegationen sker skriftligen.

Miljö- och hållbarhetsombuden ingår i ett nätverk av miljö- och hållbarhetsombud inom organisationen. Ombuden träffas ett par gånger om året för att stärka samarbeten och utbyta erfarenheter mellan institutionerna.

Kontakt: 

Stina Jaensson

Miljösamordnare
Miljö och säkerhet
UF Universitetsförvaltningen

Documents

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID