Migrationsverket skärper kontrollen av pass och identitet från 1 nov 2022

Den som ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att få resa till Sverige kommer nu behöva visa upp sitt pass personligen hos en svensk ambassad eller generalkonsulat innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas. De nya rutinerna kommer att börja gälla den första november och gäller även dem som har en pågående ansökan om uppehållstillstånd. Syftet är att höja säkerheten och minska riskerna för oegentligheter.

De nya rutinerna påverkar framför allt medborgare i viseringsfria länder (dvs länder som inte finns på listan över länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige) som t ex USA, Storbritannien och Brasilien, och som tidigare kunnat ansöka om uppehållstillstånd online och resa till Sverige direkt efter att ansökan beviljats utan att besöka svensk ambassad. Migrationsverket kommer nu att kontakta den sökande med information om hur man bokar tid.

Besöket för att visa upp sitt pass kommer att kunna kombineras med att man bli fotograferad och lämnar fingeravtryck för sitt uppehållstillståndskort. När du väl har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka kortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet. Du kan också boka tid på ditt närmaste Migrationsverkets kontor för att lämna biometri i Sverige, efter ankomst.

För medborgare i länder som behöver visum för att resa till Sverige innebär det nya kravet ingen större ändring eftersom de redan nu behöver besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att lämna underlag för sitt uppehållstillståndskort. Passet kontrolleras då. 

Medföl­jande famil­je­med­lemmar måste visa upp sina pass innan de kan få uppehållstillstånd. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, men om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste hen också följa med för att bli fotograferad.

De nya rutinerna riskerar att orsaka långa väntetider hos svenska ambassad och generalkonsulat utomlands och förlänga handläggningstiderna för studenter, doktorander, forskare, arbetstagare och anhöriga.

Personer som befinner sig i Sverige och har förnyat sitt pass måste besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp sitt nya pass vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Om man ansöker med ett pass som man redan tidigare har visat upp i samband med ett personligt besök behöver man inte visa upp det igen. Om Migrationsverket vill se passet kontaktar de den sökande med information om hur man bokar tid.

Passkravet gäller inte vid ansökan om:

  • asyl eller skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv
  • uppehållskort eller permanent uppehållskort (familjemedlem till en EU/EES medborgare som själv inte är EU/EES medborgare), permanent uppehållsrätt (EU/EES medborgare) eller ställning som varaktigt bosatt.

Vid besök upp till tre månader gäller de gamla reglerna, se Migrationsverket: besöka Sverige

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2023-06-16