Metodikrum vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Kontaktperson:

Nina Brodin
Telefon: 08-524 888 43
Sektionen för fysioterapi
nina.brodin@ki.se