Medielansera vetenskapligt arbete

Presstjänsten arbetar löpande med att informera medierna om forskning och annan verksamhet vid KI som kan vara av allmänt intresse. Detta sker bland annat genom att skicka pressmeddelanden, pressinbjudningar och enklare nyhetstips.

Forskningsnyheter under pandemin

[Uppdaterat 2020-09-17] Under pandemin prioriterar kommunikationsavdelningen, i den mån det är möjligt, forskning om covid-19 och det nya coronaviruset i sitt nyhetsarbete. Samma urvalskriterier gäller för covid-19-forskning som för övriga forskningsområden. Undantag kan göras när det föreligger ett synnerligen stort allmänintresse. Kommunikationsavdelningen rådfrågar vid behov den av rektor utsedda resursgruppen för kvalitetssäkring av information under pandemin.

Det är enbart presstjänsten som får skicka pressmeddelanden med Karolinska Institutet som avsändare. Enskilda medarbetare är fria att tipsa journalister om nyheter, men det är bra om presstjänsten informeras och kan vara beredd om andra journalister hör av sig om samma nyhet.

När skickar presstjänsten information till medierna?

Presstjänsten beslutar i samverkan med kommunikationsstrategen för forskning och berörd personal ute i verksamheten om lämpliga kommunikationsinsatser vid varje enskilt tillfälle. Ett antal viktiga kriterier vägs in i bedömningen när vi väljer vilka vetenskapliga publikationer eller konferenser vi ska informera medierna om:

 • Att korresponderande författare eller motsvarande är verksam vid KI eller att arbetet på annat sätt huvudsakligen är kopplat till vårt universitet.
 • Aktualitet och allmänintresse utanför forskarsamhället (nyhetsvärde).
 • Tidsåtgång och presstjänstens arbetsbelastning.
 • Pressmeddelanden och nyhetstips till journalister skickas enbart ut om originalresultat som genomgått peer-review inför publicering i en vetenskaplig tidskrift. Vi går inte ut med pressinformation om till exempel översiktsartiklar, artiklar som publicerats på så kallad preprint-server eller rapporter som skrivs på uppdrag av andra organisationer.
 • Vetenskaplig kvalitet avgörs främst genom tidskriftens impaktfaktor, där 5 gäller som ett lägsta riktmärke för när pressinformation kan gå ut. Undantag kan dock göras när det gäller vissa forskningsområden.
 • För doktorsavhandlingar gäller att arbetet i sin helhet ska ha ett nyhetsvärde, inte enbart någon av artiklarna som ingår i avhandlingen. Se även särskild information om medielansering av doktorsavhandling längre ner på sidan samt information om mediekontakter i samverkan med andra organisationer.

Kontakta presstjänsten så fort artikeln blivit antagen av en tidskrift – vänta inte tills den publicerats! 

Pressmeddelanden och nyhetstips skickas i första hand med embargo innan och/eller i direkt anslutning till att ett vetenskapligt arbete publiceras online. Pressinbjudningar går ut senast en vecka innan uppmärksammat evenemang. Av den anledningen är det viktigt att presstjänsten får möjlighet att börja jobba med underlaget direkt efter att ett arbete blivit accepterat för publicering eller en konferens planeras in i agendan. Räkna med att det tar minst tre veckor att få fram ett bra pressmeddelande med översättning till engelska samt porträttbilder. Ingen information om forskning skickas ut till medierna utan att ansvarig forskare först godkänt materialet.

Det här behöver presstjänsten av dig som forskare

 • En populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten, max en A4 långt och helst på svenska. Texten behöver inte vara välskriven, bara den är begriplig för en lekman och tar sikte på forskningsresultatens betydelse för allmänheten. Om den aktuella tidskriften planerar att skicka pressmeddelande kan denna text också fungera som underlag.
 • Den vetenskapliga artikeln/texten i så sen version som möjligt.
 • Kontaktuppgifter till talespersonerna (även mobilnummer), publikationens referensuppgifter, titlar, institutionsnamn.
 • Uppgifter om publiceringsdatum och/eller kontaktuppgifter till tidskriftens pressavdelning eller motsvarande.
 • Porträttbild av respektive talesperson, om inte sådan redan finns i KI:s öppna Mediabank. Bilden ska vara högupplöst (300 dpi). Vi behöver också namn på fotografen och tillstånd av vederbörande att dela ut bilderna gratis till medierna.
 • Information om finansiering, samarbeten med företag eller andra organisationer samt eventuell koppling till EU-nätverk.
 • Att du och övriga talespersoner uppdaterar den personliga profilsidan på ki.se.

Skicka underlaget till presstjänsten: pressinfo@ki.se. Skriv tydligt om embargo gäller på materialet. Ju tidigare vi får information om en kommande publicering och kan börja jobba med materialet, desto större chans att vi kan hjälpa till. Om möjligt kontakta presstjänsten direkt efter att artikeln blivit accepterad av en tidskrift. Räkna med att det tar minst tre veckor att ta fram ett bra presspaket.

Vad är skillnaden mellan pressmeddelanden, nyhetstips och pressinbjudningar?

Information till medierna som går ut från KI:s presstjänst följer bestämda mallar för att förenkla arbetet och skapa enhetlighet. Pressmeddelandena är journalistiskt utformade och liknar mest korta nyhetsartiklar. I arbetet med att ta fram pressmeddelanden anlitar vi ibland frilansskribenter. Pressmeddelanden skickas ut brett per e-post via en webbaserad databas som förhindrar att enskilda mottagare får dubbletter. Presstexterna översätts till engelska och läggs ut på ett antal olika webbsidor för forskningsnyheter, inklusive vårt eget externa pressrum och KI Nyheter.

Ungefär samma sak gäller för pressinbjudningar. De senare avser normalt evenemang på universitetsområdet som vi bedömer att en större grupp journalister kan ha ett intresse av. Bara i enstaka fall sammankallar presstjänsten till presskonferens.

I nyhetstipsen används antingen länkar till journalistiska artiklar på KI Nyheter eller forskarnas egna populärvetenskapliga sammanfattningar, som skickas via vanlig e-post till ett fåtal utvalda journalister/medier. Nyhetstips som bygger på forskarnas sammanfattningar läggs inte ut på webben.

Pressinformation med embargo

KI:s presstjänst samarbetar ofta med de vetenskapliga tidskrifterna kring förhandsutskick av pressmeddelanden till utvalda journalister. Datum och tid för när embargo släpps bestäms av tidskrifternas egna redaktioner och embargot bör respekteras av både forskare och journalister. Olika tidskrifter och förlag har olika policy när det gäller förhandsutskick. Rådgör alltid med presstjänsten vid separata kontakter med journalister kring vetenskapliga publiceringar, innan du exempelvis ställer upp på intervju eller skickar ut förhandsinformation på egen hand. På så sätt kan vi skapa enhetlighet i den externa kommunikationen och exempelvis förhindra att forskningsdata publiceras innan tidskriften har släppt embargot.

Vad gäller för talespersoner i pressutskick?

Talesperson i ett pressutskick är alltid i första hand arbetets huvudförfattare eller ansvarig på annat sätt. I det fall huvudansvarig är doktorand krävs vanligen också kontaktuppgifter till någon av handledarna och att dessa tagit del av och godkänt det som skickas ut. Högst två personer kan uttala sig i ett pressmeddelande eller stå med som kontaktpersoner. Dessutom finns alltid kontaktuppgifter till presstjänsten i någon form.

En talesperson förutsätts vara tillgänglig per telefon, och helst även personligen för eventuell fotografering, från den tidpunkt då pressinformation gått ut och minst ett par dagar framåt. Om detta inte är möjligt måste presstjänsten informeras i god tid och en alternativ lösning diskuteras. Talespersoner förutsätts också göra sitt yttersta för att företräda Karolinska Institutet på ett trevligt, pedagogiskt och öppet sätt. Tala in ett meddelande på mobilsvararen, ring tillbaka snabbt för att boka in tid för intervjun om du är upptagen just när det ringer. Pressekreterarna hjälper gärna till med fler goda råd och stöd inför intervjuer.

Se även tips och råd inför intervjun.

  Om kontaktuppgifter

  Notera att presstjänsten ofta sparar talespersoners kontaktuppgifter i sin interna telefonbok för eventuellt framtida bruk. Om du tror att presstjänsten kan ha haft anledning att spara dina kontaktuppgifter och vill veta vad det står, ändra eller ta bort dina uppgifter så kan du mejla till pressinfo@ki.se.

  Medielansering av doktorsavhandling

  Varje år disputerar ett stort antal personer vid KI. Alla doktorsavhandlingar som läggs fram vid universitetet kan tyvärr inte få ett eget pressmeddelande eller presenteras i någon av våra egna tidningar eller onlinekanaler, men vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska få chansen att sprida information om sitt avhandlingsarbete. Utöver informationen som angivits ovan behöver vi från dig som är doktorand även följande:

  • Länk till avhandlingen i KIB:s avhandlingsdatabas.
  • Särskilt önskemål om geografiskt spridningsområde i landet eller internationellt om sådant finns.
  • Att en handledare godkänner pressmaterialet.

  Material för medielansering av doktorsavhandling skickas både till presstjänsten och redaktionen för vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap. Skicka materialet till pressinfo@ki.se och medicinskvetenskap@ki.se – gärna direkt efter spikningen så ökar chanserna att få hjälp.

  Information om formgivning och tryck av doktorsavhandling

  Kontakt

  Presstjänsten

  Telefon: 08-524 860 77 | E-post: pressinfo@ki.se

  Presstjänsten är öppen 09-20 på vardagar och 09-17 på helgerna.
  Presstjänsten är stängd under jul-, nyårs-, påsk- och midsommarhelgerna.