MedEd Studio om kliniska examinationer och bedömningar

Professor Eric Holmboe delar ett globalt perspektiv på klinisk bedömning: den senaste utvecklingen och hur tekniken kommer att påverka bedömningen i framtiden.

MedEd Studio med Eric Holmboe: Clinical Assessment - How what we do affects society's trust

MedEd Studio har haft förmånen att intervjua Dr Eric Holmboe, chef av Examination och milestoneutveckling i USAs Accreditation Council (ACGME). Dr Holmboe är en globalt ledande forskare inom klinisk bedömning och examination. I det här avsnittet av MedEd Studio delar han med sig av sina tankar om den senaste utvecklingen och hur tekniken kommer att påverka bedömningen i framtiden.

Artikeln som följer nedan är en sammanfattning med referenser av de flesta delar som uppkommer i intervjun. 

Kliniska bedömningar nu och i framtiden

Det har varit en satsning på mer kliniska bedömningar i och med övergången till målbaserad medicinsk utbildning under de senaste 25+ åren. I USA har detta skapat en spänning mellan balansen mellan större summativa examinationer och arbetsplatsbaserade bedömningar (WBA). Styrkan, men även begränsningen, hos nuvarande WBAs är det stora beroendet av observationer, instrument och bedömningar.

Ny teknik

När vi nu går emot att bli översvämmade i allt mer kliniska data och andra sätt att fånga "klinisk prestation" så kommer det att bli ett skifte att använda denna information mer direkt (i huvudsak för att ta bort en del av bedömarnas "filter"), men detta kommer sannolikt att vara en långsam process. Till exempel kommer artificiell intelligens att göra det lättare att hämta data från medicinska journaler och hjälpa till att "förstå" kvaliteten på den vård som levereras och bidraget från den eller de hälso- och sjukvårdspersonal som är involverade i den vården. Detta sker med hjälp av  kvalitets- och patientsäkerhetsindikatorer (åtgärder). Det är än så länge i en tidig fas som kräver att man manuellt drar fram och analyserar data, vilket gör att upptaget har varit mycket ojämnt.

Vi ser att en "gammal" teknik, videoinspelningar av klinisk vård, särskilt procedurer, sannolikt kommer att växa. I framtiden kommer högpresterande datorer (HPC) att kunna bedöma detaljerade rörelser och interaktioner i detalj under procedurer och korrelera resultaten med patientens hälsa. Detsamma kan hända när man fångar inspelningar av icke-procedurmässig vård och använder språkteknologi (NLP) tillsammans med maskininlärning (en variant på artificiell intelligens där data "tränar datorer") för att bedöma kvaliteten på möten.Tyvärr ligger detta långt fram i tiden då de flesta hälso- och sjukvårdsutbildningarna lider av en betydande tröghet och "förändringsimmunitet".

System för bedömningar och examinationer

Förtroendet för studenten på arbetsplatsen är centralt för denna fokusförskjutning där säker och oövervakad praxis är målet. Allt detta kräver en ny bedömningsstrategi (programmatisk bedömning) där olika metoder systematiskt kombineras i ett system för att förbättra studenternas kompetens, tillförlitlighet och återkoppling.

Betoningen på bedömning för  lärande är även det allt mer framträdande där den progressiva kompetensutvecklingen, såsom kliniska färdigheter, är bedömningssystemets kärnfilosofi. Bedömningsramar som innehåller utvecklingsmässiga, narrativa beskrivningar, ofta  kallade milstolpar (milestones), kan ge vägledning för hur en specifik kompetens ser ut i olika utvecklingsstadier för studenten.[1]

Kvar att utveckla

Även om vi har kommit en bit på väg i den systematiska bedömningen finns det vissa områden som återstår att vidareutveckla. Det finns en del viktig forskning som visar hur patientsäkerheten stärks av ett rigoröst bedömningssystem samt att det har en positiv inverkan på patientsäkerheten, särskilt när det gäller bedömning i interprofessionella team, teamsamarbete och kommunikation. [2]

Professionalism har blivit ett särskilt fokus i många läroplaner runt om i världen och det finns bevis som tyder på ett statistiskt signifikant samband mellan anmälningar av fall av felbehandling senare i karriären för en sjukvårdspersonal och hur vederbörande presterade vid universitetet. En lämplig och rigorös bedömning av professionalism är därför av central betydelse.[3]

Eric Holmboe, Chief, Research, Milestones Development and Evaluation Officer, ACGME.
Eric Holmboe, Chief, Research, Milestones Development and Evaluation Officer, ACGME.

Dr Eric Holmboe

Dr. Holmboe är chief, research, milestones development and evaluation officer vid Acreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Han är adjungerad professor i medicin vid Yale University School of Medicine och Uniformed Services University of the Health Sciences. Han är adjungerad professor i medicinsk utbildning vid Feinberg School of Medicine vid Northwestern University.

Han var tidigare Associate Program Director, Yale Primary Care Internal Medicine Residency Program, Director of Student Clinical Assessment, Yale School of Medicine och biträdande chef för Yale Robert Wood Johnson Clinical Scholars program. Innan han började på Yale 2000 var han divisionschef för allmän internmedicin vid National Naval Medical Center. Dr Holmboe drog sig tillbaka från USA:s flotta 2005.

Hans forskningsintressen inkluderar insatser för att förbättra vårdkvaliteten och metoderna vid bedömning av klinisk kompetens. Hans professionella medlemskap inkluderar American College of Physicians, där han är en Master of College, Society of General Internal Medicine och Association of Medical Education i Europa. Han är hedersledamot vid Royal College of Physicians i London, hedersdoktor vid Royal College of Physicians and Surgeons of Canada och hedersdoktor vid Academy of Medical Educators.

Dr. Holmboe har en examen från Franklin and Marshall College och University of Rochester School of Medicine. Han avslutade sin specialistutbildning vid Yale-New Haven Hospital, och var Robert Wood Johnson Clinical Scholar vid Yale University.

 

Referenser

  1. Edgar L, McLean S, Hogan SO, Hamstra S, Holmboe ES. (2018). The Milestones Guidebook. Ver. 2020. Accessed September 24 at Competency-Based Training (acgme.org); Edgar L, Roberts S, Holmboe E. Milestones 2.0: A Step Forward. J Grad Med Educ. 2018 Jun;10(3):367-369.
  2. Lagoo, J,  Berry, WR. Miller et al. (2019) Multisource Evaluation of Surgeon Behavior Is Associated With Malpractice Claims, Annals of Surgery: July 2019 - Volume 270 - Issue 1 - p 84-90
  3. Cooper WO, Spain DA, Guillamondegui O, et al., (2019). Association of Coworker Reports About Unprofessional Behavior by Surgeons With Surgical Complications in Their Patients. JAMA Surg. 2019;154(9):828–834.