Manual - VPN för Mac

När du jobbar på distans kan du koppla upp dig via VPN (Virtual Private Network) för att nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver. Så här installerar du och loggar in med VPN på din Mac.

Aktivera tvåstegsverifiering

För att kunna använda VPN måste du aktivera tvåstegsverifiering.

Installera VPN-klienten

Cisco AnyConnect, som du använder för att koppla upp dig via VPN, är redan installerat på datorer som är migrerade.

Om det inte är installerat på din dator, ladda ner VPN-klienten. Logga in med ditt KI ID och lösenord.

Starta VPN

För att koppla dig till VPN, öppna Cisco AnyConnect på din dator. 

Screen shot som visar inloggning på Cisco Any Connect. Det står vpn.ki.se i ett fält och bredvid en knapp med text: "Connect".

Om fältet är tomt, ange vpn.ki.se. Klicka på "Connect".

Inloggningsruta med fält för metod av autentisering användarnamn och lösenord samt ok knapp och cancel knapp

Välj "MSAuthenticator" i rullistan.

Logga in med ditt KI ID och lösenord.

Identifiera dig med den metoden du valde när du satte upp tvåstegsverifieringen.

Prompt från Cisco AnyConnect, "Connected to vpn.ki.se". Ikon i form av ett lås med en grön bock..
Så ser det ut när du är ansluten till VPN-klienten Cisco AnyConnect på en Mac.

Ansluten till vpn.ki.se

Om anslutningen lyckades så är du nu uppkopplad till VPN och kan nå KI-resurser utanför campusområdena.

Frågor?

Om du har några frågor eller problem relaterat till VPN, kontakta IT-supporten.