Mall välkomstmejl - studentenhet med peer learning

En mall att använda för välkomstmejl till studenter som ska påbörja sin verksamhetsförlagda utbildning (VF)U.

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)/studentansvarig eller motsvarande skickar ut ett välkomstbrev cirka två veckor före den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) via mejl.

Hej!

Välkommen till avdelning/mottagning ……….. som ingår i sjukhuset/organisationen ……. där du kommer att handledas utifrån handledarmodellen Studentenhet med peer learning. Under din tid här kommer jag ……… (namn) vara studentansvarig (ange korrekt benämning) och kontaktperson för dig.

Introduktionen för din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker ………. (datum och klockslag). Väganvisning hittar du på: ……....

Innan du kommer till oss vill vi att du läser på om verksamhetsområdet ………… Information om sjukhuset/organisationen finns på länken: ………. Kunskap om vårt verksamhetsområde finns dels i din kurslitteratur, dels i informationen om avdelningen/mottagningen på länken: ……………

Medtag ditt e-Tjänstekort samt PIN- och PUK-koder när du kommer till oss så kontrollerar vi att du har fått rätt behörigheter första dagen.

Denna enhet för VFU använder handledningsmodellen Studentenhet med peer learning. För dig som student innebär det att du tillsammans med en annan student tar delansvar och genomför omvårdnad för en eller flera patienter under handledning. Du samverkar dagligen med vårdteamet kring de patienter som du har delansvar för. Du lär utifrån egna lärandebehov och tar eget ansvar för ditt lärande och söker aktivt ny kunskap.

Du kommer att handledas av flera olika handledare som tillsammans utgör ett handledarteam bestående av 4-6 olika handledare. Tjänstgörande sjuksköterska med ansvar för studentpatienter handleder två studenter. Handledaren finns som ett nära stöd och följer kontinuerligt upp lärandemålen. AKA/Studentansvarig är din kontaktperson och ansvarar för insamlingen av handledarteamets värderingar som sedan används som underlag vid mitt- och slutbedömningen.

Vi strävar efter att din VFU ska bli så lärorik som möjligt. Beskriv gärna vilka tankar du har inför placeringen och om det är något du tycker att vi bör känna till. Svara direkt på detta mejl så att vi kan försäkra oss om att vi har en fungerande kontaktväg.

Här bifogas även ditt schema som gäller under din kommande VFU.

Välkommen till verksamheten!


……………………
AKA/Studentansvarig