Lotsen - ett sammanhållet forskarstöd

Lotsen var ett projekt som hade som mål att skapa en startsida för allt forskarstöd som finns på KI. Projektet har slutförts vid årsskiftet 2021/2022.

Besök vår nya webbsida