Lönerevision (HR-stöd)

Under hösten 2022 genomförs en lönerevision. De medarbetare som omfattas av lönerevisionen kommer att ha ett medarbetarsamtal 2, detta samtal är obligatoriskt.

Lönerevisionerna vid KI regleras av tre centrala kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

Den nya lönen kommer att gälla från och med 1 oktober 2022 även om den utbetalas senare.

En digital utbildning om lönerevision för medarbetare finns här

Tidplan

Planen är att lönerevisionen kommer att genomföras under hösten 2022. Förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen har en Teams sida för AC och HR (som arbetar med lönerevision) för mer info.

Medarbetarsamtal 2

Lönen som styrmedel (KI:s lönepolicy) innehåller förutom information och lönekriterier även mallar för medarbetarsamtal 2. Längre ner på denna sida publiceras i samband med lönerevision lönestatistik inför samtalet.

Om du vill ha mer information om medarbetarsamtal 2 läs om detta på sidan om Lönebildning.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI utbetalas lönen när den är förhandlad för samtligamedlemmar i respektive förbund.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal, information till Försäkringskassan

Datum kommer senare i höst.

Lönerevision doktorander

Även doktorandstegen revideras i samband med lönerevisionen. Mer information kommer när avtalet är färdigt.

Kontaktpersoner

Jenny Wärnlund

HR-specilist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen