Skip to main content

Lönebildning

Lönesättning

Lönesättningen vid KI grundar sig på det centrala löneavtalet för staten (RALS). Lönen sätts utifrån sakliga och verksamhetsbaserade kriterier. Grunderna för lönesättningen är resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen samt ansvar och svårighetsgrad. Även tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden för olika yrkesgrupper påverkar lönesättningen. Syftet med lönesättningen är att belöna prestation och att ge optimala möjligheter att behålla och rekrytera personal. Lönen sätts vid nyanställning och återkommande lönerevisioner. Väsentligt förändrade arbetsuppgifter utifrån ansvar och svårighetsgrad kan också påverka lönen.

Lönerevision

Lönerevisionen vid KI sker för de flesta medarbetare genom ett medarbetarsamtal där chef och medarbetare i dialog kommer överens om en ny lön (Medarbetarsamtal två).

I medarbetarsamtal två diskuteras medarbetarens resultat och skicklighet i förhållande till de mål och arbetsuppgifter som bestämdes i det första samtalet. Med resultatet och KI:s lönekriterier som grund kommer chef och medarbetare överens om en ny lön.

För medlemmar i OFR/S, P och O och Seko gäller att chef och medarbetare genomför medarbetarsamtal två om prestation i förhållande till efterfrågat resultat med KI:s lönesättningskriterier som grund. Ny lön sätts dock inte i samtalet utan i förhandlingar mellan arbetsgivare och fack.

För doktorander gäller lönesättning enligt den så kallade doktorandstegen, varför de inte ska genomföra Medarbetarsamtal två.

Syftet med medarbetarsamtal två är bland annat att få en tydligare dialog mellan chef och medarbetare om lönesättningen, kopplat till vad som har presterats under året. Medarbetaren ska få en klar och tydlig uppfattning om hur chefen bedömer resultat och skicklighet. Dialogen ska fokusera på hur arbetet har utförts, resultat, och i vilken utsträckning uppsatta mål är uppfyllda. Samtalet ger tydlighet i skälen för lönesättningen och är därmed en del i ledarskapet på samma sätt som medarbetarsamtal ett.