Lön, skatt och utbetalningar

Här kan du läsa om hur din lön betalas ut, om skatt och hur lön betalas ut till utländska nyanställda och stipendiater. Du kan läsa om din lönespecifikation och hitta kontaktuppgifter till alla centrala lönehandläggare. Här finns också dokument för kontoanmälan.

Löneutbetalning via Swedbank

Karolinska Institutet har Swedbank som bank för sina löneutbetalningar. Du som är anställd, kommer att få din lön och andra ersättningar utbetald via Swedbank. För att utbetalningen ska betalas ut till rätt konto, måste du anmäla ditt kontonummer elektroniskt till Swedbank.

Anmäl kontonummer till Swedbank

Efter du har anmält ditt bankkonto till Swedbank, får du din lön utbetald till den bank och bankkonto som du har angivit. Lönen utbetalas normalt den 25:e varje månad.

Om den 25:e infaller på en lördag utbetalas lönen fredagen före och om den 25:e infaller på en söndag utbetalas lönen måndagen efter.

Clearingnummer

Clearingnummer är det nummer som identifierar din valda bank. Clearingnummer i Swedbank har fem siffror, övriga banker har fyra siffror.

Vid byte av bank eller bankkonto

Om du byter bank eller bankkonto, måste du själv registrera ditt nya bankkonto på Swedbanks hemsida för att utbetalningen ska betalas ut till rätt konto. Om du byter från utländskt bankkonto till svenskt så måste man också kontakta banken så att de kan ta bort kopplingen till det utländska kontot då det är mer dominant.

Utbetalningskort/kontantavi

Om du inte har registrerat ditt kontonummer hos Swedbank kommer du få din lön utbetald genom ett utbetalningskort som skickas till den adress som är registrerad i PA-webben. Utbetalningskortet kan du sedan lösa in i din bank eller mot varor/kontanter i butiker som är anslutna till ClearOn/Kassagirot till exempel ICA, Direkten, CityGross, Statoil, Pressbyrån, SevenEleven, Willys och Coop.

ClearOn/Kassagirot tar en avgift för att lösa in ditt utbetalningskort. Väljer du att lösa in ditt utbetalningskort på ett bankkontor och sätta in pengarna på ditt bankkonto, tar banken normalt inte betalt för detta.

Swedbanks utbetalningskort kan endast lösas in vid Swedbank/Sparbank samt vid butiker (ombud för ClearOn) bl.a. ICA, Hemköp, Coop, etc. Utskick med plusgirots värdeavier kan då endast lösas in hos ombud för ClearOn samt hos Nordea Bank.

Orsaken till förändringen är förändrat avtal mellan Swedbank och övriga affärsbanker.

Adressändring

Om du flyttar, glöm inte att ändra din adress i PA-webben (primula).

Utländskt bankkonto

Har du ett samordnings- eller personnummer och ett utländskt bankkonto, måste du besöka ett Swedbank/Sparbankskontor och anmäla ditt utländska bankkonto. Det kan ta upp till två veckor att få sitt utländska bankkonto registrerat.

För att registrera ditt bankkonto ska du ta med:

  • Samordnings- eller personnummer
  • Skatteverkets beslut om samordningsnummer
  • Anställningsavtal KI
  • Pass eller svenskt id-kort (som utfärdas av Skatteverket)
  • KI:s löneavtalsnummer 029572

Alternativt kan du fylla i blanketten för kontoanmälan och när du har undertecknat blanketten så skickar/mailar du den till din lönespecialist, som ser till att ditt utländska bankkonto registreras.

Skatt

Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till din arbetsplats. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverket. Om du inte lämnar in en skattsedel dras så kallad förhöjdskatt vilket innebär att det dras skatt enligt tabell 31 plus 10% extra.

Eventuell jämkningsbeslut från Skatteverket ska du skicka in snarast till din lönespecialist.

Önskas ett extra eller högre skatteavdrag så ska lönespecialist informeras om det, årligen. Skicka in ett ärende till payroll@uf.ki.se med instruktioner. Man kan önska antingen en procentsats eller ett belopp.

Utländska nyanställda och stipendiater

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut lön så krävs att det finns ett samordnings- eller personnummer.

Innan man kan ansöka om samordnings eller personnummer så krävs att den ankommande personen måste ha fått ett beslut om uppehållstillstånd av Migrationsverket innan man kan ansöka om preliminär A-skatt eller SINK-skatt. Se Skatteverkets ställningstagande 2017-11-07.

Om anställd ska arbeta kortare tid än sex månader eller om anställd är utomlandsbosatt kan arbetsgivaren ansöka om SINK-skatt (blankett SKV 4350). Viktigt att ansöka om SINK-skatt i god tid så att man får ett samordningsnummer så lön kan utbetalas. 

För personer som ska vistas kortare tid än tre månader så behöver man inget arbets- eller uppehållstillstånd för att söka SINK-skatt.

För stipendiater som inte ska folkbokföra sig i Sverige kan man hos Skatteverket rekvirera ett samordningsnummer. Stipendiaten blir inte skatteregistrerad i Sverige.

Checklista för mottagande av internationell person och checklista hittar du här.

Lönespecifikation

Du kan titta på och hämta din lönespecifikation i PA-webben (primula).

Kontakta löneenheten payroll@uf.ki.se

Documents

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C3.Fysiologi och farmakologi
Logga in med KI-ID