Skip to main content

Lokala skyddsombud på LIME

Skyddsombudens uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombuden representerar dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Ombuden ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar).

Du kan alltid kontakta skyddsombuden för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt. Skyddsombuden ingår i LIMEs arbetsmiljögrupp.

Lokala skyddsombud på LIME 2020-2022

Erik Attoff

Skyddsombud för medarbetare vid LIME, IT-tekniker

Elisabet Lindgren

Skyddsombud för medarbetare vid LIME, utbildningsadministratör

Stöd för doktorander och studenter

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid.

Doktorandombudet är utsedd för att bevaka dina intressen som doktorand på LIME i  arbetsmiljögruppen.